Wyklęte życiorysy

Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą książkę autorstwa Jolanty Drużyńskiej1 i Stanisława M. Jankowskiego1 pt. „Wyklęte życiorysy”. Na tę książkę składają się opowieści o kapitanie Franciszku Dąbrowskim2, majorze Macieju Kalenkiewiczu3 ps. „Kotwicz”, generale Kazimierzu Tumidajskim4, kapitanie Julianie Grunerze5, pułkowniku Stanisławie Kasznicy6 i Józefie H. Retingerze7. Postanowiłem z czystej ciekawości zweryfikować podane tam informacje, gdyż przedstawiają historię mi nieznaną. Pytania i odpowiedzi na nie przedstawiał będę poniżej.

Rozdział I

Czy rzeczywiście to kapitan Dąbrowski dowodził obroną Westerplatte, czy był to major Sucharski8? Dlaczego jego rodzina obrzucana jest błotem przez wielu dziennikarzy, m.in. Bartosza Gondka z „Gazety Wyborczej” w swoim artykule. Czy ataki na Janusza Roszko9 za próbę przedstawienia wersji kapitana Dąbrowskiego miały podstawy?. Mający powstać film pt. „Tajemnica Westerplatte” mająca przedstawiać inną wersję, niż ta przedstawiana w szkole, nie powstanie. Czy słusznie?

Przypisy:


Reklamy

Mała opowiastka o tym jak nie tłumaczyć

Ostatnio wpadła w moje ręce instrukcja:

Ważny ochrona:
Kiedy używasz elektriczny aparatów, basik bezpieczeństwo ostrożność musą zawsze poszukiwać załonczony następny:
1. Pocletaj wszystkich instrukcją
2. Nie dotykaj ciepłą powierzchnia
3. Aby ochronać się przy elektriczny szoku, nie wptuwaj   sznurek, gniarzda, lub co stroniczko grzandka do kanapki do wody albo w idnego płukanie.
4. Blisko opieka jest potrzebna kiedy aparat jest użyty przez lub ko o dziecko.
5. Wyłać jednostka od wyjścia kiedy aparat nie jest użyty i przed bczeszczenie pozwalaj ciepłą powierzchnia ochładać przed włożenia lub wyłączyć stroniczko.
6. Nie dotykaj aparat który ma zniszczony sznurek lub gniarzda, lub który ma dziwne stan.
Jeśli najwazrtiesza gniarzda jest znlszcona, ta muszi być zmieniana przez wyproduktowana osób tub przez serwisu albo kwalifikacejnych osobą.
7. Nie zostaw sznurek nad stół albo na licznik.
8. Nie położyć nad lub blisko ciepłą gazu albo elektrlczną palnik, lub na piekarnik.
9.  Nie używać aparatu dla idnego użeciu.
10. Być pewny że swojego wyjścia naplecie korresponduje do naplecie napisane na znak o grzanka.
11.  Wielki jedzenie, metalowe kartki opakowanie lub sprzęt nie musą być włożony do grzanka bo mogą prowokować ognia lub elektricznyych szoku.
12. Nie spróbój wziąć jedzenie kiedy grzanka fonkcjonuje, pociekać aż chleb jest gotowe i skaka od grzanka, i upewnić się że chleb jest gotowe zanim go wziąć.
13. Nie użewać grzanka który ma zniszconą wyjście.
14. Każdy examinacje, poprawanla, naregulowania o aparatu musą być zrobłony przez pozwolony serwisu agenta.
15. Chleb mosze się zapalić, -to nie cieba używać grzanka ko lub po firanki lub Idnnych opałów materiały, musą być oglandany.
Działanie:
1. Łącz gniarzda do wyjścia AC i cierwona lampa zaświeci się.
2. Zanim używanie przed opalać grzandka kanapki, aż żelona lampka zaświeci się, to znacie że temperatura osiągnęła dobrą temperaturka.
3. Przed gotowanie, otwótrz gzandka kanapki, wóż kawałek chleb o 1 cm od płaski poniżej wewnętrzny, nazepać krem na jednego stronu chleba i umieścić na przęt od tego stronu.
4. Dodać napełnące na tego,
5. Wóż idnego smacku na chleb, ten chleb jest też natrzenle kremem od nadole do gury.
6. Zamekaj grzanka kanapki pomału, nacisnąć i łączyć.
7. Po zależy 5-6 minuty, otwótrz maszyna, i będziesz móg wziąć chleb do jedzenia. Grzanka kanapki mosze też być stopowana fciedy się chcę wyłaczaląc gniarzda od wyjście AC,

Techniczny informacje:
Napięcie wyjście : 230V AC Częstość: 50Hz Moc: 640W
Uwaga:
1. Kiedy jest trudno zamekać maszyna, to znacie że jest za dużo napełnące, i nie można zamekać maszyna z trudności jeżeli będzie być strata, cieba wtydy redukować bezpieczenle o stikera.
2. Kiedy bieszysz chleb od grzanka kanapki, nie używaj spiczasty materiał (co nóż lub widelec), lepiej /M*ywać materiał plastikowe który opiera się z ciepło lub materiał drzewo aby omijać strata na stikera,
Oczyszczenie instrukcje:
1. Wyłąć od wyjście AC.
2. Czyścić z miękką szmatę. Suchy ubranie kiedy grzanka kanapki jest żlmna, nfgdy nie używać metal polish.
3. Jeżeli grzanka kanapki jest ciesto użewana, resztki chleb muszą być zabierane przynajmniej raz w tygodniu , upewnić się że brudów sa kompletnie zabierane zanim użewać grzanka kanapki jeszcze ras.
4. Nigdy nie cieba clekać zabierać chleb który się zaklinował w szparabez wyłączenie bez wyłączenia strata o mechanismu wewnętrzny lub ciepły elementów kiedy chleb jest zabierane.
DANE TECHNICZNE I INFORMACJE PODANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. (DOKUMENT NIE STANOWI UMOWY)
WAŻNE: JEŻELI URZĄDZENIE WYMAGA NAPRAWY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI PODANYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NALEŻY SKORZYSTAĆ Z POMOCY WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.
Jeżeli kabel zasilający uległ uszkodzeniu, powinien zostać natychmiast wymieniony przez serwisanta lub osobę o zbliżonych kwalifikacjach, aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
KAŻDE WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE LUB ELEKTRYCZNE, KTÓRE MA ZOSTAĆ USUNIĘTE NALEŻY ZWROaĆ DO INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ UTYLIZACJĄ (INFORMACJI UDZIELA SPRZEDAWCA).”

Tekst jest wystarczająco zabawny by pozostawić go bez komentarza 🙂

dodajdo.com